A A A

5008

Fresenius 5008 to system dializowania oferujący po raz pierwszy najwyższą jakość leczenia metodą hemodiafiltracji (Online HDF) oraz łatwą obsługę i inteligentne wykorzystaniem kluczowych dla procesu dializy zasobów.

Sztuczna nerka 5008, wraz z towarzyszącymi urządzeniu komponentami wysokiej jakości, zapewnia bezpieczne i wydajne wykorzystanie klinicznych korzyści leczenia hemodiafiltracją.

Prosta, intuicyjna obsługa urządzenia 5008 pozwala personelowi na poświęcenie więcej czasu na opiekę nad chorym, co jest zgodne z naszą filozofią zapewniania chorym najlepszej jakości życia, na jaką pozwalają możliwości medyczne i techniczne.

System 5008 oraz jego komponenty zostały stworzone z zamiarem zminimalizowania i maksymalnego ułatwienia rutynowych procedur prowadzenia hemodializy.

Innowacyjny system sztucznej nerki 5008 łączy wiedzę technologiczną firmy Fresenius Medical Care
i doświadczenie sieci stacji dializ, umożliwiając osiąganie maksymalnych korzyści wynikających ze stosowania hemodializy kardioochronnej.

5008